دسته: تاریخ و جامعه

نگاهِ «ناصرالدین شاه» به ظواهر و تجدد – اشتراک گذاری مطالب 0

نگاهِ «ناصرالدین شاه» به ظواهر و تجدد – اشتراک گذاری مطالب

هفته نامه صدا – ملیکا صبوحی: رضا مختاری اصفهانی در قم متولد شده، دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی است و به عنوان کارشناس نیز در مرکز اسناد ریاست جمهوری فعالیت...