دسته: مهارت های زندگی

چه می‌شود که سیگاری می‌شویم؟ – اشتراک گذاری مطالب 0

چه می‌شود که سیگاری می‌شویم؟ – اشتراک گذاری مطالب

ماهنامه سپیده دانایی – سارا حسنی، روان شناس: وقتی «کریستف کلمب» قاره آمریکا را کشف کرد، در یادداشت روزانه خود نوشت: «بومیان، برگ ها را- به صورت درهم پیچیده شده یا در چپق- آتش...