برچسب: چگونه شاد باشیم

مفهوم و کاربرد «خنده» در جامعه بشری – اشتراک گذاری مطالب 0

مفهوم و کاربرد «خنده» در جامعه بشری – اشتراک گذاری مطالب

ماهنامه رستاک – علی نصری، پژوهشگر حوزه روان شناسی اجتماعی: «هانری برگسون» (Henri Bergson)- فیلسوف فرانسوی- در رساله مشهور «خنده»اش (Le Rire) به مفهوم و کاربرد این پدیده در جامعه بشری می پردازد